Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tràn ngập sắc màu ở Amber Fintech