sản phẩm

FastMoney Viettel Money

Dịch vụ Vay tiêu dùng nhanh trên ứng dụng Viettel Money

FastMoney 9Pay là sản phẩm "Vay tiêu dùng nhanh" trên ứng dụng Viettel Money, cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng trực tuyến: hồ sơ đơn giản không cần chứng minh thu nhập, nhận giải ngân vào tài khoản chỉ sau vài phút.

- Đối tượng: Các khách hàng đăng nhập ứng dụng Viettel Money

- Số tiền được vay: 5.000.000Đ - 20.000.000Đ

- Thời hạn vay: 6-12 tháng

Truy cập và sử dụng: Mở ứng dụng Viettel Money trên điện thoại, tìm biểu tượng "Vay tiêu dùng nhanh" tại trang Tất cả tiện ích hoặc vào thanh tìm kiếm gõ "Vay tiêu dùng nhanh" để bắt đầu!

FastMoney 9Pay

Dịch vụ Vay nhanh FastMoney trên ứng dụng 9Pay

FastMoney 9Pay là sản phẩm "Vay nhanh Fastmoney" trên ứng dụng ví điện tử 9Pay, cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng trực tuyến: hồ sơ đơn giản không cần chứng minh thu nhập, nhận giải ngân vào tài khoản ngân hàng chỉ sau vài phút.

- Đối tượng: Các khách hàng đăng nhập ứng dụng 9Pay

- Số tiền được vay: 5.000.000Đ - 10.000.000Đ

- Thời hạn vay: 6-9 tháng

Truy cập và sử dụng: Mở ứng dụng 9Paytrên điện thoại, tìm biểu tượng Vay nhanh FastMoney tại trang chủ ứng dụng hoặc vào thanh tìm kiếm gõ Vay nhanh FastMoney để bắt đầu!

FastMoney Momo

Dịch vụ Vay nhanh FastMoney trên ứng dụng Momo

FastMoney MoMo là sản phẩm "Vay nhanh Fastmoney" trên ứng dụng Ví điện tử MoMo, cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng trực tuyến: 2 phút duyệt nhanh, giải ngân trực tiếp vào ví MoMo

- Đối tượng: Các khách hàng đã định danh điện tử của MoMo và nằm trong danh sách khách hàng được trải nghiệm.

- Số tiền được vay: 6.000.000Đ - 20.000.000Đ

- Thời hạn vay: 6-15 tháng

Truy cập và sử dụng: Mở ứng dụng MoMo trên điện thoại, tìm biểu tượng FastMoney tại phần "MoMo đề xuất" hoặc vào thanh tìm kiếm gõ "Vay nhanh" để bắt đầu

FastMoney My Viettel

Dịch vụ Vay nhanh FastMoney trên ứng dụng My Viettel

FastMoney My Viettel là sản phẩm "Vay nhanh Fastmoney" trên ứng dụng My Viettel, cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng trực tuyến: hồ sơ đơn giản không cần chứng minh thu nhập, nhận giải ngân vào tài khoản ngân hàng chỉ sau vài phút.

- Đối tượng: Các khách hàng đăng nhập ứng dụng My Viettel

- Số tiền được vay: 5.000.000Đ - 15.000.000Đ

- Thời hạn vay: 6-12 tháng

Truy cập và sử dụng: Mở ứng dụng MoMo trên điện thoại, tìm biểu tượng FastMoney tại phần "Vay Online" hoặc vào thanh tìm kiếm gõ "Vay nhanh FastMoney" để bắt đầu